Systemy SAP

System sygnalizacji pożaru obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze oraz urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych.

System sygnalizacji pożaru ma za zadanie wykrycie pożaru w początkowej fazie jego powstawanie, tak aby ograniczyć do minimum straty materialne oraz bezpiecznie ewakuować ludzi ze strefy zagrożenia. Regulacje w sprawach związanych z ochrona przeciwpożarową określa ustawa o ochronie przeciwpożarowej, która określa wymagania dla tego systemu oraz wskazuje typu budynków, które powinny być nim objęte. Aby jednak ochrona ta była skuteczna, konieczne jest opracowanie scenariusza pożarowego, który określa indywidualne dla każdego budynku charakterystyki zagrożenia pożarowego, warunki ochrony oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru.

Firma nasza posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji tego typu instalacji, a nasza oferta oparta jest na rozwiązaniach renomowanych producentów takich jak: Esser, Bosch, Polon Alfa, Gazex i inni.

Nasza oferta w zakresie ochrony pożarowej obejmuje:
• System sygnalizacji pożaru (SAP)
• System oddymiania
Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)
• System detekcji gazu
System automatycznego gaszenia gazem (SUG)