Sieci bezprzewodowe

Czym jest sieć bezprzewodowa, nie trzeba w obecnych czasach nikomu tłumaczyć. Z radiowej transmisji danych korzystają bowiem miasta, ulice czy biura. Jest wszechobecna. Mało kto jednak wie, że jej historia jest stosunkowo krótka i zaczęła się podczas II wojny światowej, w armii Stanów Zjednoczonych, gdzie po raz pierwszy wykorzystano tego rodzaju technologię. Jednocześnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo procesu przesyłania informacji, opracowano rozwiązanie techniczne, które umożliwiło szyfrowanie transmisji.

Biorąc za kryterium podziału sieci bezprzewodowych medium transmisyjne, wyróżnić możemy: sieci radiowe, podczerwone i laserowe.

Najbardziej powszechne i najtańsze są obecnie sieci radiowe. Szczególnym przypadkiem są tu bezprzewodowe sieci sensorowe. Początkowo wykorzystywane na potrzeby militarne, dzisiaj przy monitoringu środowiska, kontorli ruchu powietrznego, medycenie, czy też w inteligentnych budynkach. Sieci te składają się z wielu autonomicznych, rozproszonych urządzeń, które wyposażone są w nadajnik/odbiornik radiowy oraz jeden lub więcej czujników odpowiedzialnych za pomiar konretnych parametrów fizycznych. Dodatkowo każde urządzenie posiada mikrokontroler odpowiedzialny za obsługe pomiaru i przesyłu danych pomiędzy sensorami, a układem radiowym. Uzyskane dane pomiarowe mogą być wstępnie przetwarzane przez węzły sieci, a następnie przekazywane droga radiową do punktów centralnych, gdzie sa gromadzone oraz nastepuje ich właściwa obróbka.

Sieci radiowe zystały w ostatnich latach dużą popularność w wielu dziedzinach na przykład, w : medycynie, handlu, produkcji, magazynowaniu, nauce. Użytkownicy wymienionych branży, zyskują zwiększoną wydajność, używając przenośnych terminali oraz komputerów do nieprzerwanej i bieżącej transmisji danych. Dzisiejsze sieci bezprzewodowe postrzegane są też jako doskonała, alternatywna technologia dla standardowego okablowania strukturalnego. Dzięki nim, użytkownik może pozyskać informacje bez poszukiwania gniazdka ze stałym dostępem do LAN’u (szczególne znaczenie ma to w budynkach objętych nadzorem konserwatorskim, na przykład w muzeach). Dzięki sieciom bezprzewodowym firmy mogą połączyć ze swoją siecią lokalną, zakładową lub biurową kolejne biura czy budynki, bez konieczności prowadzenia kabli.

Sieć bezprzewodowa odkrywa przed użytkownikiem wiele korzyści oferując wydajność, wygodę, elastyczność, szybkość i prostotę instalacji, skalowalność i obniżenie kosztów eksploatacji w stosunku do tradycyjnej sieci kablowej.

Jednak musimy pamiętać, że sieci bezprzewodowe z natury oferują dużo niższy poziom bezpieczeństwa od swych przewodowych odpowiedników. Ponieważ bezprzewodowe interfejsy sieciowe wykorzystują powietrze jako medium transmisyjne, są podatne na nieautoryzowane wykorzystanie i podsłuch oraz łatwiej ulegają zakłóceniom.

 

Podstawowymi sposobami zapewnienia bezpieczeństwa siecią wi-fi są:

 • system ID (SSID),
 • lista dostępu ACL (ang. Access Control List) zawierająca adresy MAC,
 • identyfikacja użytkownika RADIUS,
 • szyfrowanie: WEP, WPA, WPA2,
 • przełączanie częstotliwości nośnych (frequency hoping).

 

Sposób działania sieci WLAN, komunikacje, bezpieczeństwo określają ustalone standardy, które są wciąż rozwijane i ulepszane.

Pierwszym standardem sieci wi-fi był standard 802.11 umożliwiający budowę sieci ad hoc oraz sieci wielokomórkowych. Standard wykorzystuje częstotliwości z zakresu 2,4-2,4835 GHz.802.11 zapewnia prędkość transmisji danych od 1 lub 2Mbit/s do 11 Mbit/s. Ze względu jednak na to, że standard 802.11 oferował zbyt niskie prędkości, szybko utworzono dwa nowe standardy: 802.11a oraz 802.11b.

802.11a. Standard określa zupełnie inną technikę transmisji w nowym paśmie częstotliwości 5,15-5,35GHz oraz 5,725-5,825GHz. Konsekwencją pracy na wyższych częstotliwościach jest zmniejszenie zasięgu o około połowę. Maksymalna prędkość transmisji w tym standardzie wynosi 54Mbit/s i jest to główną zaletą tego sprzętu. Podstawową wadą jest brak zgodności z najpopularniejszym standardem 802.11b.

802.11b. Standard ten ma niemal siedmiokrotnie większy zasięg niż 802.11a oraz dość dobrą przepustowość. Używa tego samego pasma częstotliwości co 802.11, lecz innej modulacji częstotliwości, co umożliwia mu osiąganie prędkości do 11Mbit/s w promieniu 25m w pomieszczeniach zamkniętych. Przy większych odległościach, ze względu na ilość błędów, transfer spada do 5Mbit/s.

802.11g. Standard ten powstał w wyniku "połączenia" techniki modulacji 802.11a z pasmem częstotliwości 802.11b. Umożliwia transmisję danych z prędkością 54Mbit/s (jak 802.11a), działa na częstotliwościach 2,4-2,48 GHz (jak 802.11b). Niestety praca z nominalną przepustowością wymaga silnych anten lub ogranicza zasięg stosowania samego sprzętu.

802.11n. Standard umożliwia bezprzewodowe przesyłanie danych z prędkością sięgającą 300 Mb/s. Zapewnia jednoczesne przesyłanie danych wieloma kanałami transmisyjnymi. Technologia MIMO (multiple-input multiple-output) stała się sercem standardu 802.11n. Sieci bezprzewodowe zbudowane w starszych standardach 802.11a/b/g, aby działać wydajnie wymagają zminimalizowania efektu wielościeżkowości, natomiast wielo antenowe sieci bezprzewodowe MIMO czerpią z niej korzyści. Wielościeżkowość jest zjawiskiem zachodzącym podczas transmisji radiowej w momencie, gdy wysyłany sygnał zostaje odbity od obiektów znajdujących się pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Odbite sygnały łączą się na antenie odbiornika, interferując ze sobą. Standard 802.11n jest więc bardzo nowoczesny i ma ogromne zalety, jednak nie jest to koniec dalszego rozwoju sieci bezprzewodowych.

 

A oto czego możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości w tej dziedzinie:

 • więcej anten – większe przepustowości (802.11s),
 • udoskonalone układy radiowe,
 • nowe systemy zarządzania poborem mocy,
 • większe bezpieczeństwo pracy (802.11w),
 • współpraca z innymi sieciami niż wi-fi (802.11u),
 • zarządzanie klientami (802.11v),
 • osobiste sieci wi-fi (802.11z).

 

Specjaliści i-Technologies, opierając się na swoich kompetencjach oraz na wieloletnim doświadczeniu, są w stanie zaproponować właściwe rozwiązania bezprzewodowe dla określonych potrzeb Klienta. Czy będzie to transmisja radiowa czy też rozwiązanie optyczne; sieć lokalna czy rozległa, zależy od wielu czynników które definiujemy na podstawie rozmów szczegółowych z Klientem.

Nasz zespół posiada wiedzę, dzięki której jest w stanie zaprojektować modernizację sieci tak, aby w sposób najbardziej ekonomiczny połączyć istniejącą infrastrukturę z nowoczesnymi technologiami, doprowadzając ją do wymagań bezpieczeństwa i przepustowości stawianych nowoczesnym sieciom bezprzewodowym.

Jako doświadczony integrator systemów, potrafimy połączyć rozwiązania bezprzewodowe z sieciami kablowymi lub z telewizją przemysłową CCTV; wykorzystać je w Bezpiecznej Serwerowni oraz połączyć z innymi systemami zabezpieczeń obiektów. Tworzymy projekty, w których transmisją bezprzewodową objęte są całe budynki czy nawet obszary miejskie. Posiadane umiejętności i doświadczenie sprawiły, że zaufali nam klienci biznesowi, duże korporacje oraz Miasta i Gminy, którym dostarczyliśmy nie tylko kompleksowe rozwiązania ale również wsparcie przy projektach rozbudowy bądź też modyfikacji istniejących systemów.

Implementowane systemy bezprzewodowe opieramy na sprawdzonych rozwiązaniach światowych liderów w tej dziedzinie jak: Alvarion (sieci rozległe), Extreme Networks, Cisco, D-Link, HP, MRV (rozwiązania optyczne), Motorola (sieci rozległe), Orinoco, Tsunami (sieci rozległe) i inni.

Nasz zespół zawsze chętnie odpowie na Państwa pytania, udzieli rad i zaproponuje rozwiązanie. Zapraszamy do Kontaktu.