Systemy Wentylacji i Klimatyzacji Precyzyjnej

Prawidłowe funkcjonowanie firmy uzależnione jest od niezawodności funkcjonowania sprzętu IT, ta zaś zależy od wielu różnych czynników, m.in. od systemu precyzyjnego chłodzenia.

Sprzęt elektroniczny znajdujący się w pomieszczeniu serwerowni (serwery, macierze, ups, itd.) jest bardzo wrażliwy na zmiany temperatury i wilgotności powietrza, wytwarzając przy tym skoncentrowane i duże obciążenia cieplne. Wahania temperatury i wilgotności mogą powodować powstawanie awarii sprzętu znajdującego się w środku, co jest przecież bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa (utrata danych) jak i kosztów (potencjalne straty spowodowane przestojem urządzeń i wymiany uszkodzonego sprzętu).

Konieczne zatem staje się zapewnienie odpowiednich parametrów środowiskowych w pomieszczeniu serwerowni dla pracujących urządzeń. Popularna i często stosowana w biurach czy pomieszczeniach mieszkalnych klimatyzacja komfortu nie jest właściwym rozwiązaniem dla data center. Od wielu lat dostarczamy i wdrażamy u naszych klientów systemy klimatyzacji precyzyjnej, cechującej się kilkoma istotnymi parametrami:

• Możliwością pracy całorocznej – od klimatyzacji precyzyjnej wymagana jest praca przez cały rok, 24 godziny na dobę, co wiąże się z użytkowaniem urządzeń zarówno podczas gorących letnich miesięcy (temp. około +30C) jak i zimowych, gdzie temperatura graniczna to -25C,

• Regulacją wilgotności – klimatyzacja precyzyjna umożliwia utrzymanie optymalnej dla sprzętu IT wilgotności na poziomie 40-55%, co zapobiega kondensacji pary wodnej na urządzeniach przy zbyt wysokim poziomie wilgotności oraz niweluje niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych, co może mieć miejsce przy zbyt niskiej wilgotności,

• Wymianami powietrza – nagromadzenie sprzętu w pomieszczeniu serwerowni powoduje powstanie dużych gęstości mocy, a co za tym idzie dużych ilości ciepła do odprowadzenia, z którymi klimatyzacja komfortu często nie jest sobie w stanie poradzić,

• Sterowanie – redundantny układ klimatyzacji wymaga sterowania za pomocą układów automatyki co pozwala na obsługę nadmiarowych urządzeń czy pracę cykliczną urządzeń,

• Możliwość Free-Coolingu – koszty energii elektrycznej w skali roku dla ciągłej pracy szaf klimatyzacji precyzyjnej skłaniają często do spojrzenia na systemy tzw. wolnego chłodzenia. Bazują one na wykorzystaniu chłodnego powietrza w okresach niskich temperatur, wydatnie zmniejszając koszty funkcjonowania systemu.

 

Z reguły system klimatyzacji precyzyjnej pracuje w obiegu zamkniętym, tzn. bez dopływu świeżego powietrza z zewnątrz. Jest to rozwiązanie wystarczające dla pomieszczenia, w którym stale nie przebywają ludzie. Jeśli jednak zachodzi konieczność wymian powietrza z zewnątrz, projektujemy i wykonujemy systemy wentylacji, gdzie nawiew powietrza realizowany jest przy pomocy kratek nawiewnych lub zaworów montowanych na zakończeniach kanałów wentylacyjnych.

 

Oferujemy rozwiązania znanych i sprawdzonych producentów klimatyzacji takich jak:

• HI-REF(grupa Galletti),

• CLIMAVENETA (grupa DeLonghi),

• STULZ,

• EMERSON Network Power.

Zapewnia to Państwu gwarancję stabilnej, pewnej i bezawaryjnej pracy systemu klimatyzacji, a co za tym idzie również urządzeń pracujących w serwerowni - 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę.