Okablowanie strukturalne

Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, czyli od początku istnienia, okablowanie strukturalne ma do spełnienia niezmiennie te same zadania. Są nimi: zapewnienie dostępu do sieci LAN oraz umożliwienie korzystania z szeroko pojętej telefonii. Jednakże ciągły rozwój usług dostępnych w sieci jak i wdrażanie coraz to bardziej wymagających aplikacji multimedialnych i biznesowych obliguje producentów okablowania strukturalnego do ustawicznej modernizacji oferowanych systemów.

Podobnie jak w przypadku, z pozoru niezmiennego medium, opartego na czteropasmowej skrętce miedzianej, które przeszło prawdziwą rewolucję. Zaczęło się od przełączanych kanałów pracujących z szybkością 10Mb/s, poprzez popularne, stosowane jeszcze do niedawna przepustowości 100Mb/s (zbudowane z okablowania kategorii 5e – klasa D ), po stającą się już normą szybkość 1Gb/s (kategoria 6 – klasa E ), aż do technologii opartych na rozwiązaniach 10Gb/s(kategoria 6A – klasa Ea / oraz kategorie 7 i 7A)).

 

Dziś Użytkownik planując budowę własnej infrastruktury musi zdecydować:

  • o wyborze technologii okablowania poziomego: skrętka nieekranowana (UTP), bądź ekranowana (FTP / SFTP),
  • o kategorii w jakiej ma być wykonane okablowanie ( 5e, 6, 6e, 7),
  • o wyborze medium, na którym zostanie zbudowane okablowanie pionowe (międzywęzłowe) oraz między budynkowe - światłowód jednomodowy czy multimodowy ( OM2, OM3, OM4) ewentualnie skrętka zapewniająca transmisję 10Gb/s,
  • o topologii zabezpieczenia szkieletu sieci: gwiazda, ring, itp., która zapewni odpowiednią redundancję i bezpieczeństwo ,
  • o wyborze producenta okablowania; następstwem wyboru jest certyfikacja sieci i uzyskanie przedłużonej gwarancji, czyli zapewnienie jej trwałości i utrzymania parametrów transmisji na długie lata,
  • o wyborze instalatora, który zaprojektuje, wykona i zagwarantuje spełnienie parametrów dla wybranej kategorii okablowania oraz zapewni certyfikację producenta (rola istotna i często niedoceniana).

 

Członkowie zespołu I! Sp. z o.o. od kilkunastu lat uczestniczą w projektowaniu i realizacji inwestycji związanych z budową okablowania strukturalnego. Posiadane przez nas kompetencje, pozwalają pomóc Państwu w wyborze optymalnego rozwiązania, a następnie wykonać projekt i instalację sieci teleinformatycznej.

Podniesienie wydajności systemów okablowania strukturalnego powyżej 1Gb/s stało się koniecznością, zwłaszcza dla aplikacji multimedialnych, szybkich połączeń wewnątrz szkieletu sieci oraz połączeń w obrębie DataCenter. Wzrost przepustowości wiąże się z przesyłaniem sygnału w coraz to szerszym paśmie przenoszenia sięgającym 250Mhz, a nawet i 1200Mhz (dla kategorii 7, class F), co z kolei zwiększa liczbę czynników mających wpływ na prawidłową transmisję i niesie ze sobą szereg wyzwań i restrykcji na etapie montażu. Zainstalowany system okablowania musi być zaprojektowany zgodnie z istniejącymi normami - potwierdzonymi odpowiednimi pomiarami i certyfikatami oraz spełniać parametry transmisji dla żądanej kategorii. Dlatego warto, by Państwa sieć wykonali profesjonaliści posiadający bogate doświadczenie projektowe, poparte wiedzą instalatorską, pozwalające na oferowanie rozwiązań spójnych i bezpiecznych, będących jednocześnie ekonomicznie opłacalnymi.

 

I! Sp. z o.o. ma za sobą projekty realizowane w trudnych warunkach ruchu produkcyjnego oraz takie, które wykonywane były w zgodzie z podwyższonymi normami przemysłu farmaceutycznego. Nasi pracownicy potrafią organizować swoje działania tak, by elastycznie dostosować harmonogram instalacji do Państwa możliwości czasowych, nie utrudniając normalnego funkcjonowania businessu. Jako przykład, można wymienić realizacje prowadzone przez I! Sp. z o.o. w obiektach hotelowych bądź w zasiedlonych pomieszczeniach biurowych.