Nasza firma 11 lipca br. dokonała wdrożenia systemu WiFi pod nazwą "Opole Wi-Fi" na zlecenie Urzędu Miasta Opola. Jest to jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć w Polsce w oparciu o najnowsze Access Point-y firmy Aruba Networks pracujące w pasmach radiowych 2.4 i 5 GHz.

Utworzona sieć powstała w ramach naszej współpracy z firmą Netia, która świadczy usługę dostępu do Internetu dla całego systemu sieci "Opole Wi-Fi". W powstałej sieci zawarta jest sieć ogólnodostępna WiFi Opole obejmująca plac dookoła Ratusza i sale konferencyjne w budynku oraz sieć zamknięta przeznaczona dla pracowników urzędu. Dodatkowo utworzono sieć WiFi.OpoleVoIP dostepna dla uzytkowników budki VoIP styliozwanej na brytyjską budkę telefoniczną umieszczonej przed Ratuszem.