Kontrola dostępu

Coraz większe wymogi dotyczące bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej, firmach, halach produkcyjnych itp. wpływają na wzrost popularności systemów zabezpieczeń. Do podstawowych systemów tego typu można zaliczyć system kontroli dostępu.

Do jego zadań należy umożliwienie swobodnego poruszania się w obiekcie osób uprawnionych, a także ochrona przed wejściem osób niepowołanych. Rozwiązania techniczne umożliwiają stworzenie w pełni profesjonalnego systemu zarządzania całym budynkiem. Podczas projektowania systemu kontroli dostępu KD kierujemy się następującymi założeniami:

  • zastosowanie systemu KD zgodnie z obowiązującymi standardami oraz wytycznymi (zaleceniami) inwestora,
  • łatwa administracja systemu,
  • integracja z systemem nadrzędnym,
  • możliwość rozbudowy systemu.

 

Oferowane systemy kontroli dostępu realizujemy w oparciu o produkty Schneider Electric. Mogą być w pełni zintegrowane z innymi systemami bezpieczeństwa i nadzoru (m.in. systemami sygnalizacji włamania i napadu, pożaru, telewizji przemysłowej). Umożliwiają także przetwarzanie danych uzyskanych za pośrednictwem systemu. Systemy kontroli dostępu mogą zostać zrealizowane o tradycyjne czytniki kart zbliżeniowych, czytniki wyposażone w klawiaturę lub też w oparciu o zapewniające najwyższy poziom zabezpieczenia czytniki biometryczne.
Kontrola dostępu może tworzyć niewielki system w skład którego wchodzi kilka kontrolowanych przejść z kontrolą jednostronną lub obustronną, lub też stanowić rozbudowany system w skład którego mogą wchodzić do 204800 przejść, obsługujących do 48000 użytkowników.

Dzięki zastosowaniu takich funkcji jak harmonogramy dostępu, anti-passback (uniemożliwia wejście do pomieszczenia na tą samą kartę dwa razy bez uprzedniej autoryzacji na czytniku wyjściowym), anti-tailgate (wymuszenie autoryzacji w kolejnej sekwencji stref kontroli dostępu) czy też wejście pod przymusem systemy kontroli dostępu zapewniają maksymalną ochronę oraz w pełni regulują poruszanie się osób w obiektach.