Sieci światłowodowe

Od lat 90 ubiegłego wieku następuje w Polsce dynamiczny rozwój sieci światłowodowych i niezbędnej infrastruktury sieciowej. Projektowanie i budowa sieci to proces złożony oraz długofalowy wymagający kompleksowego podejścia i specjalistycznej wiedzy na każdym z jego etapów.

Nasi pracownicy niezbędne doświadczenie nabyli podczas kilkunastu lat prac projektowych, zarządzania projektem i budowy sieci światłowodowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać sieć oraz kanalizację teletechniczną zarówno w terenie gęstej zabudowy miejskiej jak i na terenach wiejskich.

Sam proces tworzenia sieci dzielimy na trzy podstawowe etapy:

  • Planowanie,
  • Budowa,
  • Zarządzanie i eksploatacja.

 

Proces planowania to przede wszystkim opracowanie ogólnych celów, jakim będzie służyła sieć oraz realizowanych w jej ramach usług. Konieczne jest również określenie ich prognozowanego zapotrzebowania. Często na tym etapie należy wykonać dokładną inwentaryzację obecnego stanu. Nasi inżynierowie mogą przeprowadzić całościowy audyt celem określenia istniejącego stanu infrastruktury, możliwych dróg jej rozwoju i niezbędnych modyfikacji.

Nasi projektanci w kolejnym kroku stworzą koncepcję budowy, w której zawarte będą m.in. planowane rozwiązania techniczne, procedury zarządzania siecią czy wreszcie oszacowane koszty inwestycyjne.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie projektu budowlanego, niezbędnego do rozpoczęcia budowy sieci oraz projektu wykonawczego, zawierającego szczegółowe rozwinięcia rozwiązań technicznych.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę nasze ekipy przystąpią do budowy sieci wraz z niezbędną infrastrukturą. Wdrożone zostaną również procedury eksploatacyjne i administrowania siecią.

Oferujemy usługi w zakresie:

  • Projektowania i wykonywania sieci światłowodowych lokalnych jak i metropolitalnych,
  • Wykonywania audytów, kosztorysów,
  • Zarządzania projektem, pełnienia nadzoru inwestorskiego,
  • Opracowywania dokumentacji spełniającej Polskie Normy, wymagania prawa budowlanego i obowiązujące przepisy,
  • Pomocy w aplikacji do dofinansowania z Infrastrukturalnych Programów Unijnych,
  • Dostarczania urządzeń teletransmisyjnych.