Bezpieczna serwerownia

Społeczeństwo informacyjne, gdzie szczególnie cennym towarem jest wiedza, to skutek niezwykle szybkiego rozwoju technologii informacyjnych trwający już ponad pół wieku. Dostęp do informacji, ich przechowywanie i udostępnianie, to klucz do sprawnego funkcjonowania firmy. Aby sprostać temu zadaniu, konieczne jest posiadanie profesjonalnego centrum danych – serwerowni.

Obecnie każda, nowoczesna firma potrzebuje pewnej i wysokowydajnej infrastruktury IT. Rozbudowane aplikacje i generowany coraz większy ruch w sieci, powodują konieczność stosowania coraz bardziej wydajnego okablowania, serwerów czy przełączników, skupionych w centralnym miejscu sieci – serwerowni, która stanowi rodzaj fundamentu dla całej infrastruktury IT. Pracującym w niej urządzeniom, trzeba zapewnić odpowiednie warunki działania, zasilania, bezpieczeństwa pożarowego oraz uchronić je przed zagrożeniami związanymi z bezpośrednią działalnością człowieka.

Niebezpieczeństwa, z jakimi możemy mieć do czynienia, mogą być spowodowane przez tzw. czynnik ludzki (zawirusowanie, nieprawidłowa obsługa, brak doświadczenia, kradzież, wandalizm, sabotaż), lub wynikać z zaburzeń funkcjonowania infrastruktury i technologii (niesprawność lub uszkodzenia okablowania, przerwanie zasilania, uszkodzenie klimatyzacji czy łączności). Wyładowania atmosferyczne powodujące zakłócenia zasilania, pożary czy podtopienia to ostatnia grupa ryzyka, płynącego ze strony środowiska naturalnego.

Bezpieczna Serwerownia, powinna zatem uchronić Państwa dane i sprzęt IT, przed całym spektrum zagrożeń.

Zespół i-Technologies, ma w tym zakresie wieloletnie doświadczenie i umiejętności, gromadzone przy realizacji kolejnych, różnorodnych projektów związanych z budowaniem serwerowni. Pozwala nam to, na opracowanie i oferowanie Państwu rozwiązania spójnego i kompleksowego.

Zawsze dokonujemy indywidualnej analizy potrzeb klienta, wykonujemy projekt i oferujemy właściwe rozwiązanie zgodne z Państwa oczekiwaniami. Gwarantujemy również, wsparcie techniczne po wdrożeniu, zapewniając obsługę serwisową.

Bezpieczna Serwerownia składa się z kilku wzajemnie powiązanych elementów, z których najważniejsze to:

  • system gaszenia gazem,
  • system wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej,
  • system monitoringu parametrów środowiskowych,
  • system podłogi technicznej.

 

Projekt Bezpiecznej Serwerowni może być integrowalny, z już istniejącą u Państwa infrastrukturą, co upraszcza proces wdrażania, czyniąc go szybszym i bardziej ekonomicznym.

Istotne jest, że poszczególne elementy są skalowalne, istnieje więc alternatywa stopniowej rozbudowy, uwzględniająca możliwości finansowe i zapotrzebowanie.

Bezpieczna Serwerownia będzie rozwijać się wraz z rozwojem Państwa firmy, zapewniając cały czas pełne bezpieczeństwo danych i sprzętu IT.

Nasze serwerownie budujemy wykorzystując systemy oferowane przez:

  • systemy gaszenia gazem oparte na czynniku FM200,
  • systemy klimatyzacji : AMC, APC, Denko, Emerson, HiRaf, Rittal,
  • systemy monitoringu parametrów środowiskowych : APC, Rittal,
  • system Podłogi Technicznej : WAPPEX, Łukasiak